cg horses

cg horses

Privacy verklaring

Dank je wel voor je bezoek aan de website van CG Horses. We respecteren je privacy en behandelen je gegevens zorgvuldig, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hieronder leggen we uit hoe wij omgaan met jouw privacy. Door het gebruik van deze website, geef je aan ons privacy beleid te accepteren.

Over CG Horses: www.cg-horses.com tel. 06-41549502.

Bewaren, inzage en/of correctie van je gegevens

CG Horses bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en conform de wettelijke bewaarplicht. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CG Horses en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar charlotte@cg-horses.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. CG Horses wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens

Bij je bezoek aan onze website, kunnen we bepaalde informatie opslaan. Het belangrijkste doel daarvan is om de website te verbeteren en ons aanbod aan diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Je bent nooit verplicht om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Voorbeelden van deze informatie zijn: · het IP-adres van je proxyserver; · je Internet Service Provider; · basale domein informatie; · informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken; · Gegevens over jouw activiteiten en gedrag op onze website.

CG Horses verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten, of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Bijvoorbeeld omdat je gebruik maakt van het contactformulier op de website. Een overzicht van die persoonsgegevens zijn: · Voor- en achternaam · Geboortedatum · Adresgegevens · Telefoonnummer · E-mailadres · Betalingsgegevens indien we een zakelijke overeenkomst aangaan · Foto- en videomateriaal van de trainingssessies. · Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier, aangaan van een overeenkomst, tijdens een trainingssessie of telefoongesprek.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via charlotte@cg-horses.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik

CG Horses verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen: · voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot onze activiteiten en andere opgevraagde informatie; · om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; · het leveren van onze diensten; · voor het monitoren en verbeteren van onze website en onze service; · het bijhouden van statistieken; · het identificeren van betrokkenen; · het eventueel vorderen of uit handen gaven van een vordering van nakoming van een overeenkomst; · voor interne administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen, verkopen, ruilen je persoonlijke informatie niet met een derde partij, tenzij je ons daarvoor toe hebt gegeven of als er wettelijke gronden zijn om dit te doen. CG Horses verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op onze social media kanalen publiceren we nieuws over onze activiteiten. Uiteraard kun je ervoor kiezen om gegevens te anonimiseren. Ook zijn er berichten en recensies van onze klanten op internet en deze website te vinden.

Een opsomming van derden is als volgt: · Collega-trainers om ruggespraak te houden over een casus · Facebook · Instagram · Youtube · Google+ · Google Analytics

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Dit zijn tekstbestandjes die automatisch op je computer worden geplaatst om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Hierbij kan het gaan om functionele cookies, analytische cookies, social media cookies, profiling cookies, affiliatiecookies, tracking cookies, of overige cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

We gebruiken deze cookies ter bevordering van de functionaliteit van onze website. We delen deze informatie niet met derden. We gebruiken op onze website sociale plug-ins, zoals de Facebook- en Google+-knoppen. Sociale netwerksites gebruiken deze cookies om bijvoorbeeld de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om informatie te verzamelen over het gebruik van hun platform. Overheidsinstanties kunnen Google, Facebook en Twitter wettelijk verplicht stellen informatie te delen met derden. Wij hebben daar geen invloed op.

Zie voor meer informatie de cookie policy van Facebook, Google+ en Twitter. BeveiligingCG Horses neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op charlotte@cg- horses.com

Wijzigingen

Raadpleeg dit privacy statement regelmatig. Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 15 februari 2020.