cg horses

cg horses

INFORMATIE

CG horses traint aansprekende, jonge, (sport)paarden, op een paardvriendelijke manier. De paarden (of pony's) die ter verkoop worden aangeboden, worden met zorg geselecteerd. Het gaat om talentvolle jonge sportpaarden, zowel dressuur-, als spring gefokt, met een fijn karakter. Elk paard wordt getraind op basis van vertrouwen, in het tempo van het paard en in een eerlijke leeromgeving. Zo wordt de basis gelegd voor vertrouwen in de mens en begrijpen ze wat we van ze willen. Alles, van het meelopen aan een halster en voetjes geven, tot het voorwaarts gaan op een hulp en trailerladen, moet een paard eerst leren. Een paard is een vluchtdier en zal altijd eerst reageren op spannende en nieuwe dingen met een schrikreactie en gaat van nature tegen druk in. Wij willen juist geen schrikreactie en willen dat ze wijken voor druk. De jonge, nog niet beleerde, paarden worden zadelmak gemaakt en krijgen een 'bootcamp'. Dit houdt in dat alle schrik-, en obstakeltraining wordt meegenomen in het beleringsproces. Bijvoorbeeld: laten wennen aan plastic en bewegende dingen, lopen over verschillende soorten ondergronden, trailerladen, door smalle doorgangen lopen, in het verkeer / over de weg lopen, alleen op pad kunnen, voetjes kunnen geven, benen kunnen afspuiten, etc, etc.

Er zit geen commerciële tijdsdruk op de paarden. De paarden worden te koop aangeboden als ze er aan toe zijn.

CG horses geeft graag bij elk paard inzicht in zijn geschiedenis en het trainingsproces. Daarnaast maakt ze zich er hard voor dat de nieuwe combinaties van eigenaar en paard een goede start maken en kan (na) begeleiding bieden indien wenselijk.

De basis van al het werk met paarden is een geweldloze benadering, gebaseerd op vertrouwen. Een consequente, duidelijke en eerlijke manier van werken is essentieel. Daarbij is het van groot belang dat je met het paard communiceert in de taal van het paard. Door op deze manier in het paard te investeren ontstaat er voor het paard zelfvertrouwen en een basis voor de rest van zijn verdere leven, wat de veiligheid voor de ruiter ook ten goede komt. Veiligheid staat voorop en daarom werkt CG horses samen met collega's die helpen bij het zadelmak maken en o.a. de schriktrainingen als dat nodig is. Zodoende hebben alle aangeboden paarden al behoorlijk wat zelfvertrouwen en hebben een gedegen opvoeding gehad.